Dự án thiết kế thi công quán coffee Vĩ Dạ

Ngoại thất

Tầng 1

Hinh anh tang 1 1
Hinh anh tang 1 2
Hinh anh tang 1 3
Hinh anh tang 1 4
Hinh anh tang 1 5
Hinh anh tang 1 6
Hinh anh tang 1 7

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

WC