Dự án thiết kế thi công Văn phòng làm việc, TTTM, nhà hàng khách sạn dịch vụ Hoành Sơn – Hà Tĩnh

Hình ảnh thiết kế tầng 1 – Sảnh khách sạn

Hình ảnh thiết kế tầng 2 – Thiết kế tiệc cưới

Hình ảnh thiết kế tầng 3 – Khu vực bể bơi

Hình ảnh thiết kế tầng 9 – Khu vực BUFFET Phòng ăn VIP

Hình ảnh thiết kế tầng 18 – Khu vực PERIDENT

Living Room

1 LIVING13
1 LIVING14
1 LIVING1
1 LIVING12

Dinning Room

2 DINING ROOM 1
2 DINING ROOM 2
2 DINING ROOM 3
2 DINING ROOM 4
2 DINING ROOM 5
2 DINING ROOM 6
2 DINING ROOM7

Board Room

Work Room

Bed Room

7 BEDROOMNHO3
7 BEDROOMNHO4
7 BEDROOMNHO2
7 BEDROOMNHO1
5 WC BED ROOM 1
5 BED ROOM 2
5 BED ROOM3
5 BED ROOM2
5 BED ROOM 1

Lobby – Wc