Sofa Bed SB – 15

Ghế Sofa Bed SB – 15 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc