Sofa Bed SB – 14

Ghế Sofa Bed SB – 14 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc