Sofa Bed SB – 13

Ghế Sofa Bed SB – 13 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc