Sofa Bed SB – 12

Ghế Sofa Bed SB – 12 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc