Sofa Bed SB – 11

Ghế Sofa Bed SB – 11 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc