Sofa Bed SB – 10

Ghế Sofa Bed SB – 10 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc