Sofa Bed SB – 09

Ghế Sofa Bed SB – 09 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc