Sofa Bed SB – 08

Ghế Sofa Bed SB – 08 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc