Sofa Bed SB – 07

Ghế Sofa Bed SB – 07 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc