Sofa Bed SB – 06

Ghế Sofa Bed SB – 06 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc