Sofa Bed SB – 05

Ghế Sofa Bed SB – 05 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc