Sofa Bed SB – 04

Ghế Sofa Bed SB – 04 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc