Sofa Bed SB – 03

Ghế Sofa Bed SB – 03 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc