Sofa Bed SB – 02

Ghế Sofa Bed SB – 02 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc