Sofa Bed SB – 01

Ghế Sofa Bed SB – 01 được thiết kế,  có thể mở rộng từ ghế thành giường chỉ trong tích tắc