Ghế M1091

Ghế M1091 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.