Ghế M1088

Ghế M1088 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.