Ghế M1087 D – 02

Ghế M1087 D – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.