Ghế M1086 – 01

Ghế M1086 – 01 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.