Ghế M1085 – 03

Ghế M1085 – 03 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.