Ghế M1081 – 04

Ghế M1082 – 04 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.