Ghế M1080 – 04

Ghế M1080 – 04 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.