Ghế M1079

Ghế M1079 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.