Ghế M1074 – 02

Ghế khu vực công cộng M1074 – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia