Ghế M1074 – 01

Ghế khu vực công cộng M1074 – 01 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.