Ghế M1066 – 04

Ghế phòng họp M1066 – 04 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia