Ghế M1066 – 01

Ghế phòng họp M1066 – 01 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia