Ghế M1058

Ghế lãnh đạo M1058 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia