Ghế M1057

Ghế M1057 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia