Ghế M1051 – 03

Ghế phòng họp M1051 – 03  được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia