Ghế M1051 – 02

Ghế nhân viên  M1051 – 02  được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia