Ghế M1034 – 01

Ghế M1084 – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia.