Ghế M1032

Ghế lãnh đạo M1032 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia