Ghế M1028

Ghế lãnh đạo M1028 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia