Ghế M1027 – 02

Ghế lãnh đạo M1027 – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia