Ghế M1017 – 03

Ghế nhân viên M1017 – 03 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia