Ghế M1016 – 02

Ghế nhân viên M1020 – 03 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia