Ghế M1014 – 03

Ghế nhân viên M1014-03 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia