Ghế M1009 – 02

Ghế lãnh đạo M1009 – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia