Ghế M1009 – 01

Ghế lãnh đạo M1009 – 01 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia