Ghế M1007 – 06

Ghế phòng họp M1007 – 06 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia