Ghế M1007 – 05

Ghế nhân viên M1007 – 05 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia