Ghế M1007 – 04

Ghế lãnh đạo M1007 – 04 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia