Ghế M1007 – 02

Ghế nhân viên M1007 – 02 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia