Ghế M1004 – 02

Ghế nhân viên M1004 – 02  được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam và phân phối bởi thương hiệu The Mia